Doneer aan Volt

De Provinciale Staten verkiezingen zijn voorbij, maar de volgende komen er aan. Ook voor de Europese verkiezingen kan Volt de financiele steun goed gebruiken.

Wist je dat Volt een ANBI status heeft? Je kunt daardoor je bijdrage aan Volt ook van de belasting aftrekken. Dit is wel aan voorwaarden gekoppeld. Het bedrag moet elk jaar overgemaakt worden gedurende 5 jaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij laura.gooskens@volteuropa.org. Het drempelbedrag is niet hoog en wanneer je erbij aangeeft dat het ten behoeve van Volt Twente is, dan helpt het ons de komende Campagne voor de Europese verkiezingen te bekostigen en laat je de fiscus daaraan meebetalen. Doneer je jaarlijks minimaal € 1.000, dan kun je aansluiten bij de Spinoza Circle. Meer info over de Spinoza Circle kun je krijgen bij michel.blomard@volteuropa.org.

Doneer voor Overijssel of een van de deel regios. Alvast bedankt!