Overijssel_Kandidaten2

Fractie Provinciale staten Overijssel

Met groot genoegen presenteert Volt hieronder haar vertegenwoordiging in de provinciale staten: Maryse Wulf. Samen met fractieondersteuners Imre Grevers en Berend Termeer werken ze voor de provincie aan nieuwe plannen. Hiernaast legt Maryse kort uit waarom zij voor Volt kiest en hieronder stelt de fractieondersteuning zichzelf kort voor.

YouTube: Maryse Wulf bij Salland1 - Waarom Volt?

Fractieblog

ZwolleProvincie

Fractie Volt Overijssel is van start!

7 sep 2023 11:48:45
De eerste blog van Volt in Overijssel

Fractie Provinciale Staten Volt Overijssel

MaryseWulf_VoltOverijssel

Maryse Wulf

Fractievoorzitter

Focus op zinnige politiek, betrokkenheid bij de democratie, Europa, duurzaamheid en kansengelijkheid.
Verdiept zich in Cultuur en sociaal

"Mijn naam is Maryse Wulf. Ik ben van oorsprong plattelandsbewoner, en van beroep jurist. Ik houd dus net zoveel van Overijssel als van debatteren!
 
De laatste jaren viel het me op dat we leven in systemen die niet meer werken, die zelfs voor verschrikkelijke uitkomsten zorgen. En het lijkt soms wel of krantenkoppen belangrijker zijn dan echte oplossingen.
 
Met Volt gaan we dat anders doen. We zien het grotere geheel, en we werken samen met de inwoners van Overijssel aan vernieuwende oplossingen die écht werken. Radicaal positief. Of dat voor een vette krantenkop zorgt, dat interesseert me niet. Zolang we maar samen bouwen aan het Overijssel van de toekomst!"

ImreGrevers_VoltOverijssel

Imre Grevers

Fractieondersteuner

Focus op gezonde relatie tussen stad en platteland, toekomstbestendige ruimtelijke ordening, goede digitale omgeving
Verdiept zich in ruimte en water

“In mijn werk ervaar ik dagelijks het wantrouwen van bewoners richting de overheid. Mensen hebben het gevoel niet gezien of gehoord te worden door een politiek die teveel met zichzelf bezig is door de focus op media-aandacht, de eigen achterban en de waan van de dag. Tegelijkertijd legt de strijd om de openbare ruimte de spanningen in de Overijsselse samenleving bloot. Je kent de uitdagingen wel: woningnood, klimaatverandering, een landbouwtransitie, een energietransitie en een afnemende biodiversiteit. 

Ik heb de overtuiging dat de verbindende politiek waar Volt voor staat, nodig is binnen de Provinciale Staten. Geen politiek vanuit opportunisme of gevestigde belangen, maar een fris, optimistisch geluid over de kansen die samenwerking met bewoners, ondernemers en grensregio’s te bieden heeft. Alleen zo herstellen we het vertrouwen in de politiek en werken we samen aan een toekomstbestendig Overijssel.
Daarom heb ik, Imre (34) man van Anouk en vader van Guus, mij kandidaat gesteld."

BerendTermeer_VoltOverijssel

Berend Termeer

Fractieondersteuner

Focus op toegankelijkheid politiek, digitalisering en de leefomgeving
Verdiept zicht in landbouw en natuur

"Toen ik studeerde werd de basisbeurs afgeschaft. Toen merkte ik pas hoeveel invloed de politiek heeft en dat er ook keuzes worden gemaakt waar ik het niet mee eens ben. Nu ben ik al jaren afgestudeerd maar loop ik tegen andere problemen aan die de politiek niet snel genoeg oppakt of zelfs foute keuzes in maakt. Denk aan de klimaatverandering en de aanpak van de stikstofcrisis. Ik geloof dat Volt een nieuw geluid is die oplossingen kan creëren met een frisse en pragmatische aanpak. Dit doen we niet alleen maar samen met de andere politieke partijen en de inwoners van Overijssel.

De provincie heeft een grote rol in zaken die mij aan het hart gaan. Denk bijvoorbeeld aan het tegen gaan van de klimaatverandering en het tekort aan woningen. Er wordt te lang gewacht met maatregelen nemen en het effect hiervan is nu al te zien. Zo schrok ik afgelopen zomer van de enorme droogte in Twente. Om deze reden heb ik mij kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Overijssel. Ik wil bij kunnen dragen om Overijssel toekomstbestendig te maken en waar iedereen een plek heeft om te wonen."