Overijssel_Kandidaten2

Kandidaten Provinciale staten 2023

Met groot genoegen presenteert Volt hieronder de kandidaten van Volt voor de provinciale staten verkiezingen van 2023: Maryse Wulf, Thomas van der Meer, Janet Manden, Imre Grevers, Cemre Ercan, Sander Grootemarsink, Linda van Winkoop en Berend Termeer. Afgelopen tijd zijn ze druk geweest met het voorbereiden van allerlei onderwerpen, ze zijn aanwezig bij debatten en op de markten in Twente. Hiernaast legt Maryse kort uit waarom zij voor Volt kiest en hieronder stellen de kandidaten zichzelf kort voor.

YouTube: Maryse Wulf bij Salland1 - Waarom Volt?

Volt zet zich in voor de toekomst en lange termijn oplossingen. En mensen met meer toekomst voor zich, zorgen beter voor die toekomst. Ja dat is zo ( Simon van Teutem)! Volt heeft 25 Provinciale staten kandidaten van 30 jaar of jonger en dat is ongekend. Wij willen echte klimaatkeuzes, wij willen dat studenten goed gecompenseerd worden en dat er een duurzame oplossing komt voor de woningnood. Wij gaan niet “met jongeren of over jongeren praten” we geven ze zelf de touwtjes in handen.

Kandidaten Provinciale Staten Volt Overijssel

MaryseWulf_VoltOverijssel

Maryse Wulf

Lijsttrekker

Focus op zinnige politiek, betrokkenheid bij de democratie, Europa, duurzaamheid en kansengelijkheid.
Verdiept zich in Cultuur en sociaal

"Mijn naam is Maryse Wulf. Ik ben van oorsprong plattelandsbewoner, en van beroep jurist. Ik houd dus net zoveel van Overijssel als van debatteren!
 
De laatste jaren viel het me op dat we leven in systemen die niet meer werken, die zelfs voor verschrikkelijke uitkomsten zorgen. En het lijkt soms wel of krantenkoppen belangrijker zijn dan echte oplossingen.
 
Met Volt gaan we dat anders doen. We zien het grotere geheel, en we werken samen met de inwoners van Overijssel aan vernieuwende oplossingen die écht werken. Radicaal positief. Of dat voor een vette krantenkop zorgt, dat interesseert me niet. Zolang we maar samen bouwen aan het Overijssel van de toekomst!"

ThomasvdMeer_VoltOverijssel

Thomas van der Meer

Kandidaat #2

Focus op verbeterd openbaar vervoer, toegankelijke natuur en een digitale overheid.
Verdiept zich in economie

"Toen ik mijn vrienden vertelde dat ik mijzelf kandidaat had gesteld voor de Provinciale Staten van Overijssel reageerde ze verbaasd: ‘Wat ga je daar doen dan?’

Voor iedereen die wel eens in een bus of trein zit 👉 Dat regelt de provincie
Voor iedereen die haast wil maken van de energietransitie 👉 Dat regelt de provincie
Voor iedereen die graag een woning heeft om in te wonen 👉 Dat regelt de provincie

Ik ben Thomas, ben 27 jaar oud en woon in Deventer. Met jullie hulp wil ik verkozen worden in de Provinciale Staten van Overijssel. In het dagelijks leven werk ik bij SURF, waar ik bezig ben met digitalisering voor universiteiten, hogescholen en MBO scholen.

Namens Volt wil ik werken aan een duurzamer, leefbaarder en bereikbaarder Overijssel. Ik wil de kansen pakken hier, maar ook over de grens in Duitsland. Overijssel niet als einde van Nederland, maar als begin van Europa! 💜⚡️"

Overijssel_JanetManden

Janet Manden

Kandidaat #3

Focus op landbouw, natuur & biodiversiteit en vitaliteit & positieve gezondheid.
Verdiept zich in verkeer en vervoer

“Verbinding en draagvlak zoeken zie ik als één van de grootste uitdagingen in het politieke proces. Daar hebben we de inbreng van Overijsselse inwoners en ondernemers hard bij nodig. 

De provincie beslist over een aantal grote onderwerpen, zoals woningbouw, verkeer, landbouw en natuur. De Overijsselse natuur is ongekend mooi, maar vraagt om nog betere bescherming door stikstof en broeikasgassen te verminderen en water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Grote thema’s waarbij een genuanceerde blik nodig is om met ideeën te komen die ambitieus én realistisch zijn. Vanuit mijn werkzame leven heb ik veel ervaring in het vinden van gezamenlijk belang en goede samenwerking. Het gaat immers altijd om de verbinding. 

Het is belangrijk dat we onszelf elke dag de vraag stellen voor wie we ons werk doen. En dat we dáár naar handelen. In Overijssel is het noodzakelijk om de ontwikkeling van stad, buitengebied en platteland in samenhang te bekijken om de leefbaarheid en bereikbaarheid van het landelijke gebied te behouden. Dat kan alleen in samenhang met een helder perspectief voor onze boeren,  ondernemers en inwoners. 

Ik heb me verkiesbaar gesteld omdat ik me wil inzetten voor een vitale en inclusieve samenleving. Ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt om ook op een gezonde plek te kunnen wonen. Meer aandacht voor kunst, cultuur, sport en bewegen, positieve gezondheid, toegankelijkheid van informatie en  beschikbaarheid van (jeugd)zorg en passende hulp voor ouderen. Laten we gaan voor een veilige en groene leefomgeving, een gezonde toekomst voor Overijssel."

ImreGrevers_VoltOverijssel

Imre Grevers

Kandidaat #4

Focus op gezonde relatie tussen stad en platteland, toekomstbestendige ruimtelijke ordening, goede digitale omgeving
Verdiept zich in ruimte en water

“In mijn werk ervaar ik dagelijks het wantrouwen van bewoners richting de overheid. Mensen hebben het gevoel niet gezien of gehoord te worden door een politiek die teveel met zichzelf bezig is door de focus op media-aandacht, de eigen achterban en de waan van de dag. Tegelijkertijd legt de strijd om de openbare ruimte de spanningen in de Overijsselse samenleving bloot. Je kent de uitdagingen wel: woningnood, klimaatverandering, een landbouwtransitie, een energietransitie en een afnemende biodiversiteit. 

Ik heb de overtuiging dat de verbindende politiek waar Volt voor staat, nodig is binnen de Provinciale Staten. Geen politiek vanuit opportunisme of gevestigde belangen, maar een fris, optimistisch geluid over de kansen die samenwerking met bewoners, ondernemers en grensregio’s te bieden heeft. Alleen zo herstellen we het vertrouwen in de politiek en werken we samen aan een toekomstbestendig Overijssel.
Daarom heb ik, Imre (34) man van Anouk en vader van Guus, mij kandidaat gesteld."

CemreErcan_VoltOverijssel

Cemre Ercan

Kandidaat #5

Focus op openbaar vervoer en ondernemerschap.
Verdiept zich in bestuur en financiën

"We leven in een snel veranderende samenleving met verschillende uitdagingen. Deze stoppen niet bij onze grenzen. Zolang er geen actie wordt ondernomen, zal er geen verandering plaatsvinden. Een vernieuwende blik binnen de politiek is broodnodig. 
Het is tijd om uitdagingen aan te pakken en te bouwen aan een sterk, innovatief en duurzaam Europa waarin gelijke kansen centraal staan. 

Een sterkere Europese samenwerking biedt ons als provincie mogelijkheden voor projecten binnen onderzoek, innovatie & infrastructuur. #Overijssel ontving in de afgelopen jaren meer dan €500 mln. vanuit Europese samenwerkingen. De verregaande samenwerking leidt tot economische voordelen, milieubescherming, culturele uitwisseling, financieringsmogelijkheden en toegang tot EU-instellingen.

Wij zoeken naar de beste oplossingen uit Europa en delen deze juist met elkaar. Daarom gelooft Volt in een ‘toekomst made in #Europe!’ Wij willen juist het verschil maken o.b.v. een Europese invalshoek, inhoud & wetenschap. Deze aspecten vormen mijn drijfveren voor mijn kandidaatschap."

SanderGrootemarsink_VoltOverijssel

Sander Grootemarsink

Kandidaat #6

Focus op duurzaam, klimaatadaptief en natuurinclusief, democratie voor jong, oud en toekomstige generaties.
Verdiept zich in milieu en energie

“Klimaatverandering, woningnood en beginnen aan je volwassen leven met een fikse studieschuld. Tijdens mijn studententijd liep ik steeds meer tegen deze problemen aan en ik zag om me heen wat voor impact politieke keuzes op mensen hebben. Vooral het gevoel dat de overheid veel problemen niet ziet en er niks aan doet hebben mij in 2019 overtuigd om me er dan zelf maar mee te gaan bemoeien.

Daarom heb ik me kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Overijssel. De provincie is heel belangrijk om die klimaatverandering en woningnood tegen te gaan en speelt een essentiële rol om toekomstperspectief te bieden aan het mooie platteland van Overijssel.

Op het provinciehuis gaat de komende jaren de beperkte ruimte van ons land voor een belangrijk deel worden ingericht. Er moet worden nagedacht over de locaties voor duurzame energie, voor nieuwe woonwijken en hoe we toekomstbestendig kunnen boeren. Volt wil dat samen met de inwoners van Overijssel doen, in plaats van in de achterkamertjes. Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen waar ik interesse in heb en me voor in wil zetten met Volt in de Provinciale Staten van Overijssel. 💜⚡️”

LindavWinkoop_VoltOverijssel

Linda van Winkoop

Kandidaat #7

Focus op kansengelijkheid, politieke betrokkenheid en duurzame zorg voor het Overijsselse landschap.
Verdiept zich in verkeer en vervoer

“Mijn naam is Linda van Winkoop en ik ben kandidaat voor de Provinciale Staten voor Volt. Ik heb me aangemeld omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan een sterkere regionale democratie. Een belangrijk onderdeel daarvan is volgens mij dat meer mensen überhaupt weten waar de Provinciale Statenverkiezingen eigenlijk over gaan. Ik zal daarom één concreet onderwerp uitlichten waar de provincie over gaat: Mobiliteit. (Oftewel, hoe mensen zich in de provincie kunnen verplaatsen.)

Als fervente busreiziger ben ik er trots op dat ik me samen met Volt kan inzetten voor toegankelijk, elektrisch en grensoverschrijdend openbaar vervoer. Volt staat namelijk voor gelijke kansen voor iedereen en daar hoort toegang tot goed openbaar vervoer natúúrlijk bij. Daarnaast zijn we een ambitieuze partij die niet binnen de landsgrenzen denkt maar zich - door middel van Europese samenwerking - inzet voor betere verbindingen in de grensregio's. Eén van onze ambities is bijvoorbeeld het voltooien van de F35 fietssnelweg van Zwolle naar Münster. Ik hoop die fietstocht snel te kunnen maken!”

BerendTermeer_VoltOverijssel

Berend Termeer

Kandidaat #8

Focus op toegankelijkheid politiek, digitalisering en de leefomgeving
Verdiept zicht in landbouw en natuur

"Toen ik studeerde werd de basisbeurs afgeschaft. Toen merkte ik pas hoeveel invloed de politiek heeft en dat er ook keuzes worden gemaakt waar ik het niet mee eens ben. Nu ben ik al jaren afgestudeerd maar loop ik tegen andere problemen aan die de politiek niet snel genoeg oppakt of zelfs foute keuzes in maakt. Denk aan de klimaatverandering en de aanpak van de stikstofcrisis. Ik geloof dat Volt een nieuw geluid is die oplossingen kan creëren met een frisse en pragmatische aanpak. Dit doen we niet alleen maar samen met de andere politieke partijen en de inwoners van Overijssel.

De provincie heeft een grote rol in zaken die mij aan het hart gaan. Denk bijvoorbeeld aan het tegen gaan van de klimaatverandering en het tekort aan woningen. Er wordt te lang gewacht met maatregelen nemen en het effect hiervan is nu al te zien. Zo schrok ik afgelopen zomer van de enorme droogte in Twente. Om deze reden heb ik mij kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Overijssel. Ik wil bij kunnen dragen om Overijssel toekomstbestendig te maken en waar iedereen een plek heeft om te wonen."