Klimaatraadpleging

Klimaatraadpleging

21 mrt 2023 21:32:32 UTC
Wat adviseren Nederlanders over klimaatbeleid?
Volt France - Climat et environnement - Dérèglement climatique

Klimaatverandering leidt steeds tot nieuwe keuzes en dilemma’s. De keuzes die gemaakt worden, hebben gevolgen voor iedereen die in Nederland woont en werkt. De Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat vraagt daarom advies van de bevolking middels een Nationale Klimaatraadpleging.

Van 9 maart tot en met 21 april kunnen alle Nederlanders via deze raadpleging de Tweede Kamer adviseren over klimaatbeleid. In deze landelijke raadpleging krijgen deelnemers verschillende opties voor klimaatbeleid te zien en vervolgens geven zij aan wat zij zelf zouden kiezen. Moet Nederland waterstof kopen uit het buitenland? Of beter kleine kerncentrales hier bouwen? En welke aanpassingen is iemand bereid zelf te maken om de planeet leefbaar te houden in de toekomst?

Meer info: https://www.tweedekamer.nl/.../nationale-klimaatraadpleging
Meedoen aan de burgerraadpleging: https://klimaat.raadpleging.net/