Nederland congres

Nederland congres

23 mei 2023 13:55:51 UTC
NL congres over statuten, bestuur, EU verkiezingen en meer

Op zaterdag 13 mei waren we bij het landelijk congres van Volt Nederland. Dit congres ging vooral over het op orde krijgen van de partij en het herstellen van de weeffouten in het ontwerp van onze jonge partij.

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn aangepast aan de huidige situatie. Dit was belangrijk om de partij bestuurbaar te houden. Met 13.000 leden is Nederland de grootste afdeling van Volt en dan is een eis zoals een quorum van 10% lastig. Helaas heeft ons amendement om afdelingen toe te staan een eigen stichting op te zetten, het niet gehaald. We moeten daarom een andere route kiezen om toegang te krijgen tot subsidies.

Verder is aandacht besteed aan het verslag van de Commissie Integriteit die is ingesteld n.a.v. de affaire N.G. Het rapport was vooral gericht op het geven van aanbevelingen. Het voorkomen van integriteitskwesties en het hebben van goede protocollen en procedures is voor de komende tijd prioriteit.

We zijn blij dat het bestuur nu weer voltallig is. Dankzij een ter plekke ingediende motie kon ook de covoorzitter door de vergadering worden aangesteld. Daardoor werd de paritaire samenstelling van het bestuur hersteld en dat werd met applaus gewaardeerd.

Charge – Wetenschappelijk Platform Volt is de naam geworden van het wetenschappelijk bureau van Volt Nederland. De nieuwe directeur is benoemd. Binnenkort volgt daarover meer nieuws.

De Europese Verkiezingen (EV24) worden in Nederland op donderdag 6 juni 2024 gehouden en voor Nederland was dit congres de aftrap van de campagne, ingeluid door niemand minder dan Francesca Romana d’Antuono, covoorzitter van Volt Europa. Laurens gaf echter aan, dat het landelijk mogelijk al eerder tot verkiezingen kan komen. Er wordt achter de schermen dan ook al hard gewerkt aan scenario’s om het snel opstarten van een landelijke campagne mogelijk te maken. De asielcrisis, de stikstofcrisis en de toeslagenaffaire zijn met de huidige coalitie niet op te lossen en de verwachting is dat vroeg of laat één of meerdere partijen de stekker uit het coalitieakkoord trekken.

Het was weer een lange dag, productief en toekomstgericht. Volt gaat een zonnige toekomst tegemoet en het mooie is: daar kunnen we allemaal deel van uitmaken.