Symposium Energie Transitie

Symposium Energie Transitie

9 feb. 2023, 18:30 UTC - 21:00 UTC
windmill

Geanuleerd!

Helaas hebben we moeten besluiten om het Symposium Energie Transitie te moeten cancelen. Twee belangrijke sprekers hebben moeten afzeggen en daarnaast dreigt voor donderdagavond een verkeerschaos als gevolg van stakingen in het Openbaar Vervoer. (Bekerwedstrijd FC Twente – Ajax)
Omdat we op deze termijn geen redelijke alternatieven konden vinden, is afgesproken het thema op een latere datum alsnog te behandelen. Aan de interesse voor dit symposium heeft het niet gelegen. Dank voor uw interesse en graag tot bij een volgend evenement.

Wanneer: Donderdag 9 februari 2023, 19:30 - 22:00
Waar: Atrium “Enschede aan Zee”, Hengelosestraat 585, 7521 AG Enschede

Energie Transitie en knelpunten op het elektriciteitsnetwerk

Het elektriciteitsnet is op veel plekken overbelast. Dit noemen we ‘netcongestie’. Met
netcapaciteit of transportcapaciteit geven we aan hoeveel elektriciteit er door een net
getransporteerd kan worden. Op verschillende plekken in Nederland is er onvoldoende
netcapaciteit beschikbaar. Daardoor worden nieuwe zonne-energieprojecten niet altijd
direct aangesloten. Ook bestaande zonne-energieprojecten kunnen hier last van hebben.

Uitbreiding van het bestaande net is een oplossing voor dit probleem. Kijken naar
kleinschalige oplossingen een andere. Met 6 sprekers willen we de verschillende
invalshoeken van de Energie Transitie belichten. Wat is een Smart Grid, hoe garandeer je
de levering van elektriciteit wanneer natuurlijke bronnen (Zon, wind, water) en afname
onregelmatig zijn? Hoe kun je bewoners en bedrijven betrekken bij mogelijke oplossingen.
Het elektriciteitsnetwerk van de toekomst vereist nieuwe technologie en een gelaagde
ICT-aanpak ter verhoging van de robuustheid. Tegelijkertijd is het een socio-technisch
systeem, waarin producenten en consumenten elkaar vinden in de context van
marktwerking en wettelijke regelgeving.

Volt Twente organiseert daarom een symposium dat voor iedereen, die
geïnteresseerd is in de Energie Transitie, toegankelijk is (vol = vol)

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Inschrijving is met het oog op het maximaal
aantal deelnemers verplicht. Na de inleidingen en paneldiscussie is er ruimte voor informeel contact met de sprekers.

De sprekers op dit symposium zijn:
Dagvoorzitter: Erik Kemp (Raadslid voor Volt Gemeente Enschede)
Universiteit Twente: Dr. Ir. Gerwin Hoogsteen
Pure Energie: Hans Bellert – Public Relations
Koolen Industries: Jos Blom - Chief Strategy Officer
Universiteit van Amsterdam: Veronika Vancheri
Volt 2e Kamer: Marieke Koekkoek
Prov. Staten kandidaat: Sander Grootemarsink

Erik Kemp (Raadslid voor Volt Gemeente Enschede - Dagvoorzitter)
https://www.linkedin.com/in/erikkemp/

Dr. Ir. Gerwin Hoogsteen (Universiteit Twente)
Energie is een basisbehoefte voor ons allen. Het is daarom nu cruciaal hoe we als
maatschappij er voor zorgen dat de energietransitie doorgezet kan worden terwijl
iedereen op betaalbare manier toegang blijft houden tot deze voorziening. Het
energiesysteem, dat zijn wij.
https://www.linkedin.com/in/gerwinhoogsteen/

Hans Bellert – Public Relations - Pure Energie
“Wij geloven in het gezamenlijk produceren van duurzame energie waarbij de omgeving
voor de helft eigenaar wordt en dus ook nadrukkelijk profiteert van de lusten van de
energieopwek”.
“Om de CO2 doelstellingen te halen zijn ook windturbines op land nodig, daarnaast zijn
zon en wind complementair: eigenlijk is er dan een kabel nodig. In de zomer overdag wordt
vooral de zonnestroom geleverd, de rest van het seizoen vooral de windstroom. Dat
vraagt dus om parken waarbij zon en wind worden gecombineerd”.
“Door netcongestie en het opvangen van pieken in opwek en gebruik is opslag van energie
noodzakelijk. Wij voorzien grootschalige accuopslag en het gebruik van thuisaccu’s,
waarbij huizen, en/of wijken uiteindelijk geintegreerde energiesystemen worden waarbij
opslag en gebruik slim word aangestuurd”.
https://www.linkedin.com/in/hans-bellert-16a14814/

Jos Blom - Chief Strategy Officer – Koolen Industries
Als er over energie gepraat wordt, begint iedereen bij elektriciteit. Maar elektriciteit is nu
wereldwijd nog geen 30% van ons energiegebruik en komt in de natuur niet bruikbaar
voor, dus moet gemaakt worden.
Rond de 50% van ons energiegebruik is warmte. Hierbij is een flink deel natuurlijk gewoon
verwarmen van gebouwen. Maar ook in de industrie is veel warmte nodig, zoals drogen en
koelen van voedsel, maar nog meer bij het maken van staal, bakstenen en vele andere
producten. Vooral het verwarmen van gebouwen is geschikt om lokaal aan te pakken. In
Nederland zijn we verwent geraakt aan het Gronings gas, met daarbij de landelijke
infrastructuur.
https://www.linkedin.com/in/josblom01/

Veronika Vancheri (Universiteit van Amsterdam)
“De reikwijdte van mijn onderzoek is het analyseren van de gevolgen die een verschuiving
naar flexibele tarieven met zich meebrengt voor het energieverbruik van de gebruikers,
vergeleken met vaste dag- en nachttarieven, en welk effect een grote maatschappelijke
verschuiving naar flexibele tarieven zou hebben op de totale energieprijs en
infrastructuren. De naderende elektrificatie van sectoren als verwarming en transport zal
dat zijn rekening mee gehouden, aangezien deze implementaties naar verwachting het
gemiddelde energieverbruik zal doen verdubbelen. EV (elektrisch vervoer) wordt niet
alleen beschouwd als een mogelijkheid, maar ook als een mogelijk middel, zoals hun
aanstaande uitrol zal veel gewone huishoudens voorzien van krachtige batterijen die dat
kunnen zijn gebruikte energiebehoudende infrastructuur voor de dagelijkse
energiebehoeften.”
https://www.linkedin.com/in/veronika-vancheri-88a83b219/

Marieke Koekkoek (2e Kamerfractie Volt)
“De opwarming van de aarde, het verlies van biodiversiteit en het vervuilen van lucht en
water: klimaatverandering veroorzaakt steeds meer schade aan mens en natuur. En die
schade wordt onherstelbaar als we nu niet krachtig en snel ingrijpen. Volt ziet de
klimaatcrisis als een kans wanneer wij durven samen te werken, zodat iedereen in een
groene, duurzame wereld kan leven. Maar op dit moment zijn de Nederlandse plannen om
de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen niet voldoende om het verplichte doel
voor 2030 te halen. En ons land presteert waar het gaat om hernieuwbare energie, als één
van de slechtste in Europa.”
https://www.linkedin.com/in/marieke-koekkoek/

Sander Grootemarsink (Kandidaat Provinciale Staten voor Volt)
“Overijssel klimaatneutraal in 2040.
Om het Nederlands aandeel in de opwarming tot maximaal 1,5C te beperken, moeten we
in 2026 klimaatneutraal zijn. Dat is over 3 jaar. Huidige projecties laten zien dat Nederland
met het huidige beleid in 2030 nog niet eens op de helft is. Volt vindt dit onacceptabel.
Zonder snelle actie stevenen we wereldwijd af op verschillende tipping points met
onoverzienbare gevolgen.”
https://www.linkedin.com/in/sander-grootemarsink/


Contactgegevens organisatie:
Volt Twente, Sjoerd Nijhuis, +31 6716970036, sjoerd.nijhuis@volteuropa.org.