Energietransitie, Smart grid oplossingen

Energietransitie, Smart grid oplossingen

11 mei 2023, 17:30 UTC - 20:00 UTC
Volt symposium over de energietransitie & smart grid
windmill
Wat: Energietransitie, Smart Grid oplossingen
Wanneer: Donderdag 11 mei 2023, inloop 19:30, van 20:00 - 22:00
Waar: de Basiliek, Enschedesestraat 1, Hengelo
Deelname: gratis, opgave verplicht

Energie Transitie en knelpunten op het elektriciteitsnetwerk

Het elektriciteitsnet is op veel plekken overbelast. Dit noemen we ‘netcongestie’. Met
netcapaciteit of transportcapaciteit geven we aan hoeveel elektriciteit er door een net
getransporteerd kan worden. Op verschillende plekken in Nederland is er onvoldoende
netcapaciteit beschikbaar. Daardoor worden nieuwe zonne-energieprojecten niet altijd
direct aangesloten. Ook bestaande zonne-energieprojecten kunnen hier last van hebben.

Uitbreiding van het bestaande net is een oplossing voor dit probleem. Kijken naar
kleinschalige oplossingen een andere. Met 6 sprekers willen we de verschillende
invalshoeken van de Energie Transitie belichten. Wat is een Smart Grid, hoe garandeer je
de levering van elektriciteit wanneer natuurlijke bronnen (Zon, wind, water) en afname
onregelmatig zijn? Hoe kun je bewoners en bedrijven betrekken bij mogelijke oplossingen.
Het elektriciteitsnetwerk van de toekomst vereist nieuwe technologie en een gelaagde
ICT-aanpak ter verhoging van de robuustheid. Tegelijkertijd is het een socio-technisch
systeem, waarin producenten en consumenten elkaar vinden in de context van
marktwerking en wettelijke regelgeving.

Volt Twente organiseert daarom een symposium dat voor iedereen, die
geïnteresseerd is in de Energie Transitie, toegankelijk is (vol = vol)

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Inschrijving is met het oog op het maximaal
aantal deelnemers is verplicht. Na de inleidingen en paneldiscussie is er ruimte voor informeel contact met de sprekers.

De sprekers op dit symposium zijn:
Dagvoorzitter: Erik Kemp (Raadslid voor Volt Gemeente Enschede)
Universiteit Twente: Dr. Ir. Gerwin Hoogsteen
Expert: Hans Bellert
Universiteit van Amsterdam: Veronika Vancheri

Erik Kemp (Raadslid voor Volt Gemeente Enschede - Dagvoorzitter)
https://www.linkedin.com/in/erikkemp/

Veronika Vancheri (Universiteit van Amsterdam)
“De reikwijdte van mijn onderzoek is het analyseren van de gevolgen die een verschuiving
naar flexibele tarieven met zich meebrengt voor het energieverbruik van de gebruikers,
vergeleken met vaste dag- en nachttarieven, en welk effect een grote maatschappelijke
verschuiving naar flexibele tarieven zou hebben op de totale energieprijs en
infrastructuren. De naderende elektrificatie van sectoren als verwarming en transport zal
dat zijn rekening mee gehouden, aangezien deze implementaties naar verwachting het
gemiddelde energieverbruik zal doen verdubbelen. EV (elektrisch vervoer) wordt niet
alleen beschouwd als een mogelijkheid, maar ook als een mogelijk middel, zoals hun
aanstaande uitrol zal veel gewone huishoudens voorzien van krachtige batterijen die dat
kunnen zijn gebruikte energiebehoudende infrastructuur voor de dagelijkse
energiebehoeften.”
https://www.linkedin.com/in/veronika-vancheri-88a83b219/

Dr. Ir. Gerwin Hoogsteen (Universiteit Twente)
Energie is een basisbehoefte voor ons allen. Het is daarom nu cruciaal hoe we als
maatschappij er voor zorgen dat de energietransitie doorgezet kan worden terwijl
iedereen op betaalbare manier toegang blijft houden tot deze voorziening. Het
energiesysteem, dat zijn wij.
https://www.linkedin.com/in/gerwinhoogsteen/

Luuk Roelofsen - Expert op het gebied van energie uit Biomassa (lid van Volt)


Contactgegevens organisatie:
Volt Twente, Sjoerd Nijhuis, +31 6716970036, sjoerd.nijhuis@volteuropa.org.