Werkwijze Volt Overijssel

Het vertrouwen in de politiek en de meeste politici is verdampt. De oorzaken zijn bekend en de gevolgen ook. Een verbrokkeld Nederland met kloven, afsplitsingen en tegenstellingen en daarbij uitblijvend nieuw leiderschap. In dit decor zijn de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. In Overijssel met 19 partijen. Er zijn voldoende verschillen tussen partijen: stikstof, klimaat, paasvuren, wolven, regio en dergelijke om Overijssel te vergeten. Terwijl het daar juist om gaat, Overijssel!

Volt Overijssel werkt vanuit Hanze-kernwaarden (verbondenheid en samenwerking, durf en lef, burgerzin en gemeenschapszin). Daardoor zijn onze keuzes herkenbaar voor de inwoners van Overijssel. Dat is onze eerste stap op weg naar herstel van vertrouwen. Volt zoekt de dialoog en verbinding. We tonen voorbeeldgedrag en lopen niet weg voor conforntatie. Uiteindelijk met als gemeenschappelijk doel verbetering van de situatie voor inwoners en leefomgeving in Overijssel. Daarbij Europees denkend en Overijssels doen.

De verbindende confrontatie van Volt in Overijssel

Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om ’t aanschouwen
Overijssel fier en vroom

. . . . . 

Oversticht, Uw schone weiden,
Horizonten, paarse hei
Boeien hart en ziel beide
Van Uw Volk. Gij zijt van mij.

Deze coupletten vertellen alles over wat Overijssel maakt en ons samenbrengt. Alles wat Volt wil beschermen. En dat vraagt een andere politiek, een nieuw decor. Daartoe hanteert Volt de verbindende confrontatie, hieronder in vier stappen toegelicht.

  1. Verbondenheid

Elke partij wil Overijssel mooier maken. Goed lezend zijn de verschillen in de programma’s tussen Volt en bijvoorbeeld BBB niet zo groot als de media doen geloven. Ook zijn vele overeenkomsten met en tussen andere partijen te beschrijven. In deze verbondenheid maken we samen Overijssel sterker. Niet door de verschillen wekenlang op detailniveau uit te pluizen.

Volt werkt vanuit kernwaarden. Als basis voor richting, werkwijze en doel. Dat resulteert in een standvastig, herleidbaar en gedragen beleid voor Overijssel. Zo vergroot Volt het vertrouwen in de politici en politiek. Want de gemeenschappelijkheid is de belangrijkste verandering die Volt tot stand zal brengen. Samen naar de betrouwbare overheid via de Hanze waarden en het Noaberschap.

  1. Confrontatie 

Met de dialoog, de vrije gedachtewisseling leidend tot nieuwe gedachten, confronteren wij onze gesprekspartners. Geen debat, met verdediging en aanval of discussie waarin men elkaar probeert te overtuigen. Oprechte interesse in de gesprekspartner en diens ideeën. Immers, voor elke stelling zijn altijd drie argumenten voor en drie argumenten tegen ofwel iedereen heeft altijd een beetje gelijk.

Eigen feitenkennis, moraliteit en werkelijkheid bepalen het standpunt. En daarbij ontbreekt vaak het besef dat een tegengesteld standpunt net zo waardevol en goed onderbouwd is. In beginsel zal Volt voor elk standpunt begrip opbrengen om tot een meer constructieve ideeënuitwisseling te komen. 

  1. Voorbeeldgedrag

Ten slotte zal een gesprek waarbij de toeschouwer wederzijds respect en beschaving in de omgang ziet een andere norm zetten. Overijsselse omgangsvormen en Hanzewaarden zijn onze leidraad. Het gaat daarbij om lichaamstaal en presentatie, intonatie, stijl, zinsbouw en woordgebruik. En het gaat Volt om de bronnen, informatie en gegevens. Zo komt men tot een optimale uitwisseling van ideeën en daarmee tot nieuwe ideeën. Beter dan vanuit de bubbel eigen principes prediken.  

De verbindende confrontatie 

Zo werkt Volt Overijssel aan beleidsdoelstellingen. Vanuit Hanze-kernwaarden (verbondenheid en samenwerking, durf en lef, burgerzin en gemeenschapszin) zijn onze keuzes herkenbaar voor de inwoners van Overijssel. Dat is onze eerste stap op weg naar herstel van vertrouwen. 

Vervolgens zoeken wij de dialoog en tonen voorbeeldgedrag. Daarbij oog houdend voor gegevens en wetenschap, pragmatische en optimale oplossingen en persoonlijke omstandigheden. 

Uiteindelijk met als gemeenschappelijk doel verbetering van de situatie voor inwoners en leefomgeving in Overijssel. Daarbij Europees denkend en Overijssels doen.

Volt zoekt de verbinding, loopt niet weg voor de confrontatie en sluit altijd af met bier en (vegetarische) bitterballen.