Standpunten

De provincie Overijssel heeft de belangrijke taak om met burgers, boeren, industrie en klimaatorganisaties om tafel te gaan zitten over een toekomstplan zodat wij de aarde niet uitputten, maar verrijken. Klimaatneutraal in 2040 betekent vandaag nog versnellen. Daarom wil Volt:

 • Verduurzaming als prioriteit in het provinciaal beleid
 • Natuurinclusieve landbouw
 • Bewuster en slimmer omgaan met water
 • Duurzame energie in Overijssel
 • Aansluiting op internationale waterstofeconomie
 • Stikstof uitstoot verminderen in alle sectoren

Overijssel kent veel landelijk gebied. Deze houden wij graag rustig, leefbaar en goed bereikbaar. Ook ziet Volt graag Overijssel nóg groener worden dan het al is. Dit betekent grotere natuurgebieden en meer groen in de stedelijke gebieden. Volt wil:

 • 60.000 betaalbare en duurzame woningen voor studenten, ouderen en starters
 • Meer natuur en biodiversiteit, ook binnen de bebouwde kom
 • Een vitaal, veilig en bereikbaar platteland
 • Investeren in klimaatadaptatie in steden en kernen
 • Veel ruimte voor grote natuurgebieden in Overijssel
 • Sterkere samenwerking met de grensregio door uitwisseling van talent, kennis en infrastructuur

Een duurzame economie is de motor van een sterke samenleving. Volt zet in op innovatieve startups en high tech industrie. Door Europese samenwerking stimuleren wij de economie en pakken wij gedeelde knelpunten zoals werkgelegenheid en infrastructuur aan. Volt wil:

 • Een groene, circulaire en digitale economie
 • Uitbreiding Euregio door ontwikkeling van kennis, banen en transport
 • Talent binnen de regio behouden
 • Technologie ontwikkelen voor duurzame productiviteit
 • Steun voor familiebedrijven, startups en MKB-ers met maatschappelijke impact

Kunst, cultuur, welzijn, gezondheid en sport zijn essentiële onderdelen van het leven. Ze zorgen voor verbinding tussen verschillende groepen mensen en hebben een positieve invloed op onze ontwikkeling. Volt wil dat de overheid beschermt wat waardevol, maar niet direct winstgevend, is. Volt wil:

 • Kunst en (lokale) cultuur voorrang geven, bijvoorbeeld door een cultuurpas
 • Sport en beweging voor iedereen
 • Een prettige provincie voor LHBTIQA+ers
 • (Energie) armoede bestrijden door samenwerken met geldfit

Volt wil een beter en goedkoper openbaar vervoer. Ook over grenzen heen, zodat wij makkelijker naar Duitsland kunnen reizen. Volt wil:

 • Sneller, goedkoper en grensoverschrijdend openbaar vervoer
 • Uitbreiding van fietssnelwegen
 • Duurzaam goederenvervoer en slimmer combineren van weg-water-spoor
 • Provinciale wegen veiliger maken

De inspraak van burgers is een essentieel onderdeel van een goed werkende democratie. De provincie is de plek om inspraak van burgers structureel te organiseren. Volt wil dat burgers vanaf het begin actief mee kunnen doen aan de besluitvorming, bijvoorbeeld via burgerberaden.

 • Sterke burgerparticipatie, bijvoorbeeld door burgerberaden
 • Meer Europa in Overijssel
 • Veiligere en effectievere inzet van digitalisering
 • Regionale journalistiek versterken
 • Verbindende confrontatie aangaan